For 100 år siden sluttede 1. Verdenskrig

Den 11. november kl. 11 2018 er det 100 år siden, 1. verdenskrig sluttede. En krig der krævede millioner af menneskeliv.

Viborg Kirkegård vil fejre afslutningen på krigen og ære de, som faldt i kamp, for det de troede på. Det vil ske ved en ceremoni ved de to gravsteder for faldne soldater, som findes på Viborg kirkegård. Der forefindes et gravsted for Franske og Belgiske faldne soldater, og ligeledes et gravsted for Tyske og Østrig-Ungarske faldne.

Kirkegårdsbestyrelsen arbejder på at få by og kirke præsenteret ved taler, sang og musik.

Det vil glæde Viborg Kirkegårds bestyrelse, at se byens borgere til mindehøjtideligheden på kirkegården.

Kommende provstiudvalgsmøder

Tirsdag d. 14. august 2018 kl. 16

Tirsdag d. 11. september 2018 kl. 16

Tirsdag d. 9. oktober 2018 kl. 16

Tirsdag d. 13. november 2018 kl. 16

Tirsdag d. 11. december 2018 kl. 16

Sager der ønskes behandlet på provstiudvalgsmøde modtages senest 10 dage før.