Viborg Domprovsti - provstesyn afholdes hvert 4. år.

2019:

Sognene i Mønsted og Resen.

2020:

Sognene i Daugbjerg, Fly, Smollerup, Søndermark, Tapdrup og Vridsted.

2021:

Sognene i Asmild, Dollerup, Finderup, Houlkær, Ravnstrup, Sønder Rind, Tårup-Kvols, Vestervang, Viborg Domsogn, Viborg Kirkegård, Viborg Søndre Sogn og Vinkel.

2022:

Sognene i Almind, Fiskbæk, Iglsø, Lysgård, Romlund, Sjørslev, Sparkær, Gammelstrup, Stoholm, Vorde og Vroue.  

Byggesagkyndig

Byggesagkyndig

Eskild Madsen

Kirkesyn

Skabelon til udfyldelse ved årligt kirkesyn findes på nedenstående link:

https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/blanket_mhr/bygningerogkirkegaarde/Sider/default.aspx