Provstiudvalget

Provstiudvalget består af 6 valgte medlemmer, en repræsentant for provstiets præster samt domprovsten, der er født medlem af udvalget og som fungerer som forretningsfører.

Provstiudvalgets medlemmer er valgt af menighedsrådene i Viborg Domprovsti og sidder for en periode på 4 år.

Nogle af udvalgets opgaver er:

  • Godkende kirkekassers budgetter og regnskaber.
  • Godkender økonomi i projekter.
  • Godkender ændring og regulering af kirkegårdens indretning.

Medlemmer af provstiudvalget

Domprovst Thomas Frank (forretningsfører)

Bitten Sivebæk Jørgensen, Sjørslev-Almind-Lysgård sogne (formand)

Knud Erik Christensen, Ravnstrup sogn (næst formand)

Lillian Storgaard, Søndre sogn

Niels Carsten Marcussen, Houlkær sogn

Turi Bach Roslund, Fly sogn

Svend Aage Madsen, Søndermarks sogn

Kristine Jersin, Houlkær kirke (Præsterepræsentant)

Provstiudvalgsmøder afholdes den 2. tirsdag i hver måned

Sager der ønskes behandlet modtages senest 10 dage før.

Referater fra provstiudvalgsmøder