Provstiudvalget

Provstiudvalget består af 6 valgte medlemmer, en repræsentant for provstiets præster samt domprovsten, der er født medlem af udvalget og som fungerer som forretningsfører.

Provstiudvalgets medlemmer er valgt af menighedsrådene i Viborg Domprovsti og sidder for en periode på 4 år.

Nogle af udvalgets opgaver er:

  • Godkende kirkekassers budgetter og regnskaber.
  • Godkender økonomi i projekter.
  • Godkender ændring og regulering af kirkegårdens indretning.

Medlemmer af provstiudvalget

Domprovst Thomas Frank (forretningsfører)
Sct. Leonis Stræde 1
8800 Viborg
Tlf: 24805204

Bitten Sivebæk Jørgensen (formand)
Ydunsvej 2
8800 Viborg
Tlf: 51324150

Knud Erik Christensen (næst formand)
Kong Frederiks Vej 17, Ravnstrup
8800 Viborg
Tlf: 20193517

Lillian Storgaard
Sortmejsevej 14
8800 Viborg
Tlf: 86623099

Niels Carsten Marcussen
Hedelyngen 77
8800 Viborg
Tlf: 40705885

Turi Bach Roslund
Lovnsbjergvej 8, Fly
7800 Skive
Tlf: 20424433

Svend Aage Madsen
Enghaverne 11
8800 Viborg
Tlf: 30353424 

Kristine Jersin (Præsterepræsentant)
Hedevænget 29
8800 Viborg
Tlf: 24279633

Provstiudvalgsmøder afholdes den 2. tirsdag i hver måned

Sager der ønskes behandlet modtages senest 10 dage før.

Referater fra provstiudvalgsmøder