REKTORINDE JESSENS LEGAT TIL FATTIGE I VIBORG NØRRE OG SØNDRE SOGNES MENIGHEDER,

uddeles for sidste gang i december 2017. Legatet kan søges ved indsendelse af nedenstående ansøgningsskema til Domprovst Thomas Frank, Viborg Domprovsti, Vognmagervej 14, 8800 Viborg inden den 1. november 2017.

 

Ansøgningsskema.