Bygninger og kirkegårde

Kirkegårdstakster for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse m.v. af gravsteder for kirkegårde udsendes hvert år primo januar.

Det er vigtigt, at priserne bliver udleveret til indehavere af gravsteder/urnegravsteder.

Såfremt der er spørgsmål til kirkegårdstakster m.v. er provstikontoret gerne behjælpelig hermed.