#IKIRKE

Bogbestilling

Indholdsfortegnelse

 

Titel: #kirke Små sogne – store udfordringer

Forfatter: Bjarne Markussen

Udgiver: Viborg Østre Provsti

Sider: 96

Omtale: Sigtet med bogen er at inspirere menighedsråd, sognepræster og medarbejdere primært i landsogne til at drøfte, hvordan man lokalt kan styrke gudstjenestelivet og samtidig øge deltagelsen – få flere til at tage i kirke (#ikirke).

Bogen tager udgangspunkt i fakta med statistikker over gudstjenestedeltagelen i Viborg Østre Provsti og Viborg Stift, men selv om udgangspunktet er i Viborg Stift, vil de udfordringer, som afdækkes gennem fakta, gælde for mange landsogne over hele landet.

På den baggrund præsenterer bogen en række redskaber hentet fra ledelsesteorien, der kan være med til at løfte perspektivet og se muligheder og relationer, der er vigtige i det videre arbejde med gudstjeneste og kirkeliv. Bogen spørger videre ind til, hvilken placering gudstjenesten har i vor kirkes selvforståelse.  

Endelig udfordres læseren gennem tre forskellige inspirationskilder til at reflektere over, hvordan man lokalt kan tage ansvar for gudstjenesten og deltagelsen i den, gøre gudstjenesten mere vedkommende og inkluderende gennem en velkommende attitude og en inkluderende form. Erfaringen siger, at jo flere, der inddrages i gudstjenesten gennem en bevidst opgavefordeling, desto tydeligere bliver menigheden en gudstjenestefejrende menighed.

Bogen er opdelt i 12 kapitler. Hvert kapitel afsluttes med en række spørgsmål til overvejelse og drøftelse. Bogen er derfor velegnet til at bruge som fortløbende læsning og drøftelse fx på menighedsrådsmøderne gennem et år. Svarene må findes i den lokale drøftelse mellem sognets aktører. Biskop Henrik Stubkjær skriver i forordet:

”De anførte statistikker giver et fast fundament. De mange erfaringer og ledelsesteorier, som bogen så rundhåndet deler ud af, giver et oplyst grundlag at føre samtaler og udvikle på. Og de velplacerede spørgsmål skaber en rigtig god platform for drøftelser i sognene. Gudstjenesterne er pulsslaget i kristenlivet, og derfor er det mit håb, at denne bog må blive til inspiration og velsignelse langt ud over Viborg Østre Provsti og Viborg Stift.”

God læselyst! God arbejdslyst!

Bjarne Markussen