Provstiudvalget

Provstiudvalget består af 6 valgte medlemmer samt provsten, der er født medlem af udvalget og som fungerer som forretningsfører.

Provstiudvalgets medlemmer er valg at menighedsrådene i Viborg Østre provsti og sidder for periode på  4 år.

Nogle af udvalgets opgaver er:

  • Godkende kirkekassers budgetter og regnskaber.
  • Godkender økonomi i projekter.
  • Godkender ændring og regulering af kirkegårdens indretning.
  • Godkender køb, salg, opførelse, ombygning og nedrivning af bygninger udenfor kirkegården.

Medlemmer af provstiudvalget

Provst Bjarne Markussen
Tlf: 30 33 16 80 
e-mail: bbma@km.dk

Svend Aage Pedersen (formand, budgetudvalg)
Tlf.: 20 87 94 41
e-mail: svap@eyesee.dk 

Anders Jensen (næstformand)
Tlf.: 98 64 82 18

Jørn Iver Bak (budgetudvalg)
Tlf.: 86 68 85 77 

Kirsten Poulsen
Tlf.: 86 66 23 06

Lars Raahauge (mediesamarbejde)
Tlf.: 98 57 57 39

Søren Bach Kastberg
Tlf.: 20 78 02 88

Niels Peter Jacobsen (præsterepræsentant)
Tlf.: 86 65 10 11