Næste møder

Sager, der ønskes behandlet af provstiudvalget, skal indsendes til kontoret 14 dage før mødets afholdelse. (Se mødedatoer under kalenderen)

Dagsorden og Referater fra provstiudvalgsmøder.